MenüMüzik
Müzik

Müzik; evrensel bir tanımlama ile duygu, düşünce ve imgeleri tek sesli ya da çok sesli olarak anlatma sanatıdır. Bir müzik yapıtını oluşturan özgün ezgiler bütünü beste olarak nitelendirilir. Aranje ise bu yapıtların son olarak düzenlenmiş halidir. Bu alanda, söz sanatları ve beste çalışmalarıyla hizmet vermekteyiz.

Çalışmalar
Arzuhal Paradox Unutamam Arzuhal Arzuhal Delilenmeyi Bırak Büyücü Kördüğümü Yediden Yetmişe Unutmadım Aslında Yeni Ateş Özledim Farfara Bazen (Akustik) Eros (Akustik) İnceden İnceye